Google Docs

Google Docs és un processador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006.
 
Full càlcul , Presentacions, Documents, Dibuixos i Formularis
A més a més del processador de textos i fulls de càlcul, Google DOCS, ens permet crear presentacions, fer dibuixos i definir formularis electrònics.


Presentació amb Google DOCS

Aquesta presentació sobre les eines 2.0 s'ha fet amb Google DOCS. Per veure-la només cal clicar en aquest enllaç.


Gràfic amb Goolge Docs

Aquest gràfic sobre l'estat actual de la blogosfera s'ha fet amb Google DOCS. Per a veure'l només cal clicar aquest enllaç.


Vídeo a YouTube sobre Google DOCS

Aquest video ha estat incrustat en el bloc a partir del codi HTML generat a el YouTube.